PL

Kontakt

Kontakt

FORWALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Opolu, ul. Romana Horoszkiewicza 6/A102, 45-301 Opole, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000649621, NIP: 7543132790, REGON: 365972915

*
*
*